35000+ Jumbo Mega Police Bharati Ghatak Vargikrut Sakhol Vishleshan - Bharti Publication

455.00 Inclusive of all taxes

M.R.P.: 650.00

You Save: 195.00 (30%)

Out of Stoct

Check
Enter pincode for delivery availability/charges
No Of Pages: 1178
Publication: Bharati Publication
Binding: Paperback
Language: Marathi
Author: Mr. Siddheshwar Hadabe
Release: 2021
Editor: Mr. Siddheshwar Hadabe

1. 2004 ते 2018 मध्ये झालेल्या 300 प्रश्नपत्रिकांचे विषयनिहाय सुक्ष्म घटकनिहाय वर्गीकृत स्मार्ट स्पष्टीकरणासह सखोल विश्लेषण
2. विषयनिहाय प्रत्येक घटकातील सुक्ष्म उपघटकानुसार स्पष्टीकरणांसह सखोल विश्लेषण 
3. प्रत्येक घटकातील पुनरावृत्ती झालेल्या प्रश्नांचा समावेश
4. घटक व उपघटक साधावर आधारित प्रश्नांची मांडणी
5. प्रश्नपत्रिकांचे घटकनिहाय गुण विश्लेषण चार्ट
6. जिल्हानिहाय कटऑफ लिस्ट चार्ट
7. एका प्रश्नामध्ये इतर चार प्रश्नांचा सराव

महत्वाचे नक्की वाचा:
1. पुस्तक ऑर्डर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव ऑर्डर "Cancel" केली जाणार नाही.
2. पुस्तक ऑर्डर केल्यानंतर (6 PM च्या आधी) दुसऱ्या दिवशी पाठवण्यात येईल.
3. चुकीचे पुस्तक ऑर्डर केल्यावर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची असेल.
4. पुस्तकांची ऑर्डर करता वेळी ऑर्डरकर्त्याने  संपूर्ण पत्ता व्यवस्थित भरणे व योग्य पीन कोड व मोबाईल नंबर देणे गरजेचे आहे, याची संपूर्ण जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची आहे. (आपण पुस्तके पोस्टाने पाठवतो व पोस्टमन तुम्हाला कॉल न करता डिरेक्ट घरी येतो त्यामुळे नाव, पत्ता व पीन कोड व्यवस्थित भरण्याची जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची आहे.)
चुकीचा पत्ता/अपूर्ण पत्ता, चुकीचा पीन कोड यामुळे पुस्तक ऑर्डरकर्त्याला मिळाले नाही तर ते पुस्तक परत पाठवण्यासाठी लागणारे पैसे ऑर्डरकर्त्याला भरावे लागतील.
5. पुस्तक ऑर्डर केल्यावर ते पुस्तक तुम्हाला पाठवल्याच्या दिवसापासून घरपोच 5 ते 7 दिवसात मिळेल. (शासकीय सुट्ट्या वगळून) 
6. ऑर्डरकर्त्याचा पत्ता जिल्ह्याच्या ठिकाणाचा असेल तर पुस्तक लवकर मिळण्याचीही शक्यता आहे.
7. ऑर्डरकर्त्याने ऑर्डर केल्यावर एखादे पुस्तक उपलब्ध नसल्यास त्याच्या ऑर्डरचे पैसे 4 - 5 दिवसात परत केले जातील किंवा ऑर्डरकर्त्याच्या विनंतीवर नवीन पुस्तक ज्यावेळी उपलब्ध होईल त्यावेळी ते पुस्तक पाठवले जाईल.
8. पुस्तकामधील "Content" ची कोणतीही जबाबदारी Spardhagram.com ची नाही त्यासंबंधीची सर्व जबाबदारी प्रकाशकांची आहे. पुस्तकामधील "Content" संबंधी कोणतीही तक्रार असल्यास प्रकाशकांना फोन करावा. व या कारणास्तव कोणतेही पुस्तक परत घेतले जाणार नाही.
9. कोणतेही पुस्तक ऑर्डर करताना जबाबदारीने ऑर्डर करणे अपेक्षित आहे.

0 out of 5

0 customer ratings

0.0%
5 Star 0.00%
0.0%
4 Star 0.00%
0.0%
3 Star 0.00%
0.0%
2 Star 0.00%
0.0%
1 Star 0.00%
Review this product

Share your thoughts with other customers

Write Review
Be the first review. "35000+ Jumbo Mega Police Bharati Ghatak Vargikrut Sakhol Vishleshan - Bharti Publication"

Write Review

Related Products