Police Bharati 572 Prashnapatrika Sanch 18,210+- Smart Study

258.00 Inclusive of all taxes

M.R.P.: 430.00

You Save: 172.00 (40%)

Out of Stoct

Check
Enter pincode for delivery availability/charges
Publication: Smart Study Publication, Nanded
Binding: Paperback
Language: Marathi
Author: Mr. Vitthl Naganath Rautwar
Editor: Mr. Vitthl Naganath Rautwar
No Of Pages: 904
Release: 2021

पोलीस भरती 572 प्रश्नपत्रिका संच 18,210+

1. 2018 मध्ये झालेल्या 42 प्रश्नप्रत्रिकांमधील अंकगणित व बुद्धिमापनच्या प्रत्येक प्रश्नांचे अचूक स्पष्टीकरणासहीत उत्तरे.

2. पोलीस भरतीच्या संपुर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित 10 प्रश्नपत्रिका आणि विषयनिहाय, घटकनिहाय व मिक्स प्रश्नसंच अशा सामान्य अध्ययनाच्या - 118, मराठी विषयाच्या- 124, गणित विषयाच्या (अंकगणित व बुद्धिमापन) - 151, स्पेशल चालू घडामोडीच्या 127 अशा एकूण 530 संभाव्य सराव प्रश्नपत्रिकांचा समावेश.

3. गणित (अंकगणित व बुद्धिमापन) च्या एकूण 10 + 151 = 161 संभाव्य सराव प्रश्नपत्रिकांमधील प्रत्येक प्रश्नाचे शॉर्टकट्स व ट्रिक्ससह स्पष्टीकरण आणि अचूक उत्तरे.


4. या पुस्तकामध्ये एकूण 572 प्रश्नपत्रिका असून 18,210 + प्रश्नांचा समावेश.
5. 2021 पोलीस भरतीत या पुस्तकाच्या बाहेर प्रश्न जाणार नाही अशी काळजी घेतली आहे. (कारण 2018, 2019 व 2020 मध्ये झालेल्या सर्व ऑनलाईन व ऑफलाईन अशा 272 प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करून एकूण 530 संभाव्य सराव प्रश्नपत्रिका संच तयार करण्यात आला आहे.)  

महत्वाचे नक्की वाचा:
1. पुस्तक ऑर्डर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव ऑर्डर "Cancel" केली जाणार नाही.
2. पुस्तक ऑर्डर केल्यानंतर (6 PM च्या आधी) दुसऱ्या दिवशी पाठवण्यात येईल.
3. चुकीचे पुस्तक ऑर्डर केल्यावर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची असेल.
4. पुस्तकांची ऑर्डर करता वेळी ऑर्डरकर्त्याने  संपूर्ण पत्ता व्यवस्थित भरणे व योग्य पीन कोड व मोबाईल नंबर देणे गरजेचे आहे, याची संपूर्ण जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची आहे. (आपण पुस्तके पोस्टाने पाठवतो व पोस्टमन तुम्हाला कॉल न करता डिरेक्ट घरी येतो त्यामुळे नाव, पत्ता व पीन कोड व्यवस्थित भरण्याची जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची आहे.)
चुकीचा पत्ता/अपूर्ण पत्ता, चुकीचा पीन कोड यामुळे पुस्तक ऑर्डरकर्त्याला मिळाले नाही तर ते पुस्तक परत पाठवण्यासाठी लागणारे पैसे ऑर्डरकर्त्याला भरावे लागतील.
5. पुस्तक ऑर्डर केल्यावर ते पुस्तक तुम्हाला पाठवल्याच्या दिवसापासून घरपोच 5 ते 7 दिवसात मिळेल. (शासकीय सुट्ट्या वगळून) 
6. ऑर्डरकर्त्याचा पत्ता जिल्ह्याच्या ठिकाणाचा असेल तर पुस्तक लवकर मिळण्याचीही शक्यता आहे.
7. ऑर्डरकर्त्याने ऑर्डर केल्यावर एखादे पुस्तक उपलब्ध नसल्यास त्याच्या ऑर्डरचे पैसे 4 - 5 दिवसात परत केले जातील किंवा ऑर्डरकर्त्याच्या विनंतीवर नवीन पुस्तक ज्यावेळी उपलब्ध होईल त्यावेळी ते पुस्तक पाठवले जाईल.
8. पुस्तकामधील "Content" ची कोणतीही जबाबदारी Spardhagram.com ची नाही त्यासंबंधीची सर्व जबाबदारी प्रकाशकांची आहे. पुस्तकामधील "Content" संबंधी कोणतीही तक्रार असल्यास प्रकाशकांना फोन करावा. व या कारणास्तव कोणतेही पुस्तक परत घेतले जाणार नाही.
9. कोणतेही पुस्तक ऑर्डर करताना जबाबदारीने ऑर्डर करणे अपेक्षित आहे.

0 out of 5

0 customer ratings

0.0%
5 Star 0.00%
0.0%
4 Star 0.00%
0.0%
3 Star 0.00%
0.0%
2 Star 0.00%
0.0%
1 Star 0.00%
Review this product

Share your thoughts with other customers

Write Review
Be the first review. "Police Bharati 572 Prashnapatrika Sanch 18,210+- Smart Study"

Write Review

Related Products

Out Of Stock
Out Of Stock

Special Price 280.00

Regular Price: 430.00