State Service Preliminary Examination 2022 Test Series - MajhiTest.Com

550.00 Inclusive of all taxes

M.R.P.: 1200.00

You Save: 650.00 (54%)

Out of Stoct

Check
Enter pincode for delivery availability/charges
No Of Pages: 240
Publication: MajhiTest.Com
Binding: Paperback
Language: Marathi
Author: MajhiTest.Com
Release: May 2022
Editor: MajhiTest.Com
Edition: 2022

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 टेस्ट सिरीज 
1. या टेस्ट सिरीज मध्ये एकूण 7 पेपर आहेत.
2. एकूण 7 पेपर = सामान्य अध्ययन 4 + CSAT 3 +
3. सर्व टेस्ट मराठी माध्यमातून आहेत.
4. टेस्टची रचना ही आयोगाच्या धरतीवर करण्यात आली आहे.
5. आम्ही या टेस्ट तुमच्या पर्यंत पोस्टाने पाठवत आहोत. त्यामुळे तुम्ही तुमचा पत्ता काळजीपूर्वक व सविस्तर टाकणे अत्यावश्यक आहे.
6. टेस्टचे वितरण दिनांक 13 जून 2022 पासून पुढे सुरु होणार आहे. टेस्ट ऑर्डर केल्यानंतर ५ ते ७ दिवसात पोस्टाने मिळून जाईल.

महत्वाचे नक्की वाचा:
1. टेस्ट सिरीज ऑर्डर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव ऑर्डर "Cancel" केली जाणार नाही.
2. टेस्ट सिरीज ऑर्डर केल्यानंतर (6 PM च्या आधी) दुसऱ्या दिवशी पाठवण्यात येईल.
3. चुकीचे टेस्ट सिरीज ऑर्डर केल्यावर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची असेल.
4. टेस्ट सिरीजची ऑर्डर करता वेळी ऑर्डरकर्त्याने  संपूर्ण पत्ता व्यवस्थित भरणे व योग्य पीन कोड व मोबाईल नंबर देणे गरजेचे आहे, याची संपूर्ण जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची आहे. (आपण टेस्ट सिरीज पोस्टाने पाठवतो व पोस्टमन तुम्हाला कॉल न करता डिरेक्ट घरी येतो त्यामुळे नाव, पत्ता व पीन कोड व्यवस्थित भरण्याची जबाबदारी ऑर्डरकर्त्याची आहे.)
चुकीचा पत्ता/अपूर्ण पत्ता, चुकीचा पीन कोड यामुळे पुस्तक ऑर्डरकर्त्याला मिळाले नाही तर ते पुस्तक परत पाठवण्यासाठी लागणारे पैसे ऑर्डरकर्त्याला भरावे लागतील.
5. टेस्ट सिरीज ऑर्डर केल्यावर ते पुस्तक तुम्हाला पाठवल्याच्या दिवसापासून घरपोच 5 ते 7 दिवसात मिळेल. (शासकीय सुट्ट्या वगळून) 
6. ऑर्डरकर्त्याचा पत्ता जिल्ह्याच्या ठिकाणाचा असेल तर पुस्तक लवकर मिळण्याचीही शक्यता आहे.
7. ऑर्डरकर्त्याने ऑर्डर केल्यावर एखादे टेस्ट सिरीज उपलब्ध नसल्यास त्याच्या ऑर्डरचे पैसे 4 - 5 दिवसात परत केले जातील किंवा ऑर्डरकर्त्याच्या विनंतीवर नवीन टेस्ट सिरीज ज्यावेळी उपलब्ध होईल त्यावेळी ते पुस्तक पाठवले जाईल.
8. टेस्ट सिरीजमधील "Content" ची कोणतीही जबाबदारी Spardhagram.com ची नाही त्यासंबंधीची सर्व जबाबदारी प्रकाशकांची आहे. टेस्ट सिरीजमधील "Content" संबंधी कोणतीही तक्रार असल्यास प्रकाशकांना फोन करावा. व या कारणास्तव कोणतेही टेस्ट सिरीज परत घेतले जाणार नाही.
9. कोणतीही टेस्ट सिरीज ऑर्डर करताना जबाबदारीने ऑर्डर करणे अपेक्षित आहे.

0 out of 5

0 customer ratings

0.0%
5 Star 0.00%
0.0%
4 Star 0.00%
0.0%
3 Star 0.00%
0.0%
2 Star 0.00%
0.0%
1 Star 0.00%
Review this product

Share your thoughts with other customers

Write Review
Be the first review. "State Service Preliminary Examination 2022 Test Series - MajhiTest.Com"

Write Review